Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chce ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianayantara nayantara
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
9671 2407 390
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viaSkydelan Skydelan
8361 4949 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako
5267 c0ae 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaSkydelan Skydelan
4963 a07e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
https://gioradio.files.wordpress.com/2015/06/a-bitter-sweet-life-1.gif
http://68.media.tumblr.com/09bf779bcebc276f83a23ab08a0b00c9/tumblr_n6rr1gZTUa1rw93m3o1_500.gif
Reposted fromnebthat nebthat viaSkydelan Skydelan

October 15 2017

0190 df8c 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSkydelan Skydelan
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viaSkydelan Skydelan
4478 473e 390
Reposted fromojkomena ojkomena viaSkydelan Skydelan

ekscentryz-m:

“O trzeciej w nocy powinno się spać, a nie walczyć z myślami które Cię rozpierdalają psychicznie”

Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako

October 12 2017

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
9702 a30b 390

noisemx:

Lindsey Kustusch - Bathroom Portraits series.

Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl