Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaSkydelan Skydelan
2458 9dcd 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako

June 10 2017

Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaSkydelan Skydelan
2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaSkydelan Skydelan
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapeasorela peasorela
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaankaottak94 ankaottak94
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapeasorela peasorela
2315 1dda 390
Reposted fromequineribbon equineribbon
1276 b554 390
Reposted fromnyaako nyaako
2350 8e94 390
Reposted fromnyaako nyaako
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda
So often I worry that I will lose my softness. For there is so much in this world that fills me with rage.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

June 03 2017

9142 f03e 390
Reposted fromChibichan Chibichan viaSmerfMaruda SmerfMaruda
3208 f811 390
Reposted frommywonderland mywonderland viaSkydelan Skydelan

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaSkydelan Skydelan
0644 f382 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSkydelan Skydelan
9885 9ba5 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaSkydelan Skydelan

May 07 2017

Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl