Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

May 18 2018

2662 70c9 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaSkydelan Skydelan
Wszyscy pragniemy znaleźć osobę z którą zbudujemy szczęście, ale gdy dostajemy tę szansę nagle brak nam odwagi zawalczyć oto 
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSkydelan Skydelan

May 07 2018

"In Poland is a great proverb: "Everyone wants to have a friend, but not everybody wants to be a friend". Now more often we want to "have". "I want a kid" - instead of "I want to be a mother", "I want to be married" - instead of "I want to be a wife" etc. Behind these subtleties of language stands a reference to life, motto: If - I am for someone, or - someone is for me... In our wish - have - we are breaking lives, breaking hearts - and suffer from loneliness... The person who "own" will be always not enough of what he has. Too little money, too little power, not enough one wife, not enough friends, not enough happiness, not enough himself. Consumer, not having his own self, is becoming what he owns."
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viacytaty cytaty
1612 ac3d 390
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan

May 01 2018

Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaSkydelan Skydelan
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaSkydelan Skydelan

April 25 2018

7155 5c52 390
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaSkydelan Skydelan
6226 f5e9 390
Reposted fromerial erial vianyaako nyaako
Mam w sobie uczucia, których nie chcę mieć.
— Margaret - Nie chce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

April 13 2018

(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
5318 c7a1 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 05 2018

Ach, to nie było warte 
by sny tym karmić uparte 

by stawiać duszę na kartę 
ach to nie było warte. 

Ach, to nie było warte 
by nosić łzy nie otarte 

i by mieć serce wydarte 
to wcale nie było warte... 
— *** (Ach, to nie było warte)
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
0452 8383 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalensztajn alensztajn
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromhelven helven viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl