Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vianyaako nyaako

November 26 2017

Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSkydelan Skydelan
Reposted frombiru biru viawenlafaxinum wenlafaxinum
1818 dde0 390
Reposted from3ch0 3ch0 viawenlafaxinum wenlafaxinum
Run the risk. If it works out, happiness. If not, wisdom.
Reposted fromheroes heroes viaalensztajn alensztajn

November 24 2017

Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalensztajn alensztajn
I tylko jedna wielka prośba, nie mów o miłości. Niczego nie psuj, niczego nie chcij, o nic nie pytaj. Znów zasypiamy razem, rano mnie nie będzie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
8148 78f1 390
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 15 2017

4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viaSkydelan Skydelan
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
0110 05e0 390

natura-e:

- Nature blog ^^

Reposted fromcourtney97 courtney97 viaalensztajn alensztajn

November 13 2017

Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaSkydelan Skydelan
6033 c7af 390

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viaSkydelan Skydelan
4743 5fce 390
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan

November 09 2017

Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
7751 adf9 390
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost
5114 e052 390

polandgallery:

Wawel Castle in Kraków, Poland — the seat of Polish kings from 1038 until the capital was moved to Warsaw in 1596. The royal residence is an early example of Renaissance architecture in Poland.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl