Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

3967 e8b7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSkydelan Skydelan
8950 152a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
8072 2ce0 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viaSkydelan Skydelan
5977 cd98 390
Reposted fromlaters laters vianattaly nattaly
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vianattaly nattaly
5774 1b23 390
Reposted fromlaters laters vianattaly nattaly
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

February 13 2017

6724 c14a 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viaSkydelan Skydelan
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri vianyaako nyaako
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdariuska dariuska viaSkydelan Skydelan
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaankaottak94 ankaottak94
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaankaottak94 ankaottak94
4864 0240 390
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaSkydelan Skydelan
4791 aa7d 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaSkydelan Skydelan
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viailikemyself ilikemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl