Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

7706 d541 390
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaSkydelan Skydelan
"Pozytywnie będę  myśleć tylko jeżeli wszystko się zmieni..."
Teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu i zastanów się, co ma większy sens?
Reposted frompapiertiger papiertiger viacytaty cytaty
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
Skąd też we mnie ta skłonność do naprawiania świata?
Reposted fromagatiszka agatiszka viaunmadebeds unmadebeds
Będziesz miał czas, na odpoczynek po śmierci. 
— Robert de Niro
Reposted fromcytaty cytaty viaSkydelan Skydelan
6252 4680 390
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viaSkydelan Skydelan
8068 ce30 390
es.
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa

March 10 2019

1872 3ff4 390
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

February 05 2019

7247 f6dd 390
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
2747 bb56 390
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds
2476 bc44 390
Reposted fromkazikova kazikova viaunmadebeds unmadebeds

February 03 2019

9812 1242 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaSkydelan Skydelan
3216 15aa 390
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSkydelan Skydelan
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaSkydelan Skydelan
1010 6419 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl